top of page

Právní ujednání

 

Elektronická komunikace

E-maily odesílané ze společností Tax 4 Accounting s.r.o. jsou určeny pouze pro jejich adresáta / adresáty a mohou obsahovat důvěrné informace. Pokud jste jakýkoliv e-mail odeslaný ze společností Tax 4 Accounting s.r.o. obdrželi omylem, neprodleně nás prosím kontaktujte.


Elektronická komunikace může být ovlivněna zkomolením dat, zpožděním, neoprávněnými přílohami nebo počítačovými viry. Tax 4 Accounting s.r.o. nepřijímá žádnou odpovědnost za případné zkomolení, zpoždění, neoprávněné přílohy, viry či jejich následky. Tax 4 Accounting s.r.o. vychází z předpokladu, že každý, kdo s námi komunikuje e-mailem, akceptuje rizika z toho vyplývající.

Předsmluvní jednání

Tax 4 Accounting vylučují použití ust. § 1757 zák. č.: 89/2012 Sb., a není-li výslovně uvedeno jinak, je vyloučeno i použití ust. § 1732 zák. č.: 89/2012 Sb. E-maily, informační letáky a další dokumenty zasílané ze společnosti Tax 4 Accounting mají pouze informativní charakter a nejsou myšleny jako závazný návrh na uzavření smlouvy či podání nabídky; slouží pouze jako podklad pro případné následné právní jednání stran.

Upozornění

Vynaložili jsme veškeré úsilí, abychom zajistili správnost informací na těchto internetových stránkách a odkazech zde uvedených. Nicméně s ohledem na charakter tohoto média a rizika porušení či přerušení dat nepřebíráme žádnou odpovědnost vyplývající z použití či spolehnutí se na informace a odkazy uvedené na těchto stránkách. Jejich účelem je poskytnout o jisté skutečnosti či skutečnostech obecné informace. Nejsou vyčerpávajícím popisem těchto skutečností, na jejich základě nevznikají žádné obchodní vztahy nebo vztahy týkající se odborných služeb. Informace a odkazy zde poskytnuté nemohou sloužit jako podklady pro účetní, daňové nebo jiné odborné poradenství či služby. Účelem prezentovaného materiálu je podat obecné informace; bez další odborné pomoci, která zohlední vaše individuální potřeby, na něj nelze spoléhat při vašem jednání. Tento dokument a informace v něm obsažené používáte na vlastní riziko. Před rozhodováním nebo podniknutím kroků, které by mohly mít vliv na vaše obchodní nebo finanční záležitosti, byste se měli obrátit na kvalifikovaného odborného poradce.

1. Osobní údaje shromažďované na webových stránkách

1.1 Úvodní informace

Tax 4 Accounting s.r.o. může zpracovávat z pozice správce webové stránky Vaše osobní údaje.

Poskytnutím jakýchkoli osobních údajů na těchto webových stránkách potvrzujete, že jste plně porozuměli podmínkám zpracování těchto osobních údajů v rozsahu uvedeném v tomto oznámení.

1.2 Jaké osobní údaje jsou shromažďovány při návštěvě https://www.tax4accounting.com?

 

Pro přístup k https://www.tax4accounting.com zásadně nepožadujeme registraci.

 

Neshromažďujeme od Vás citlivé osobní údaje prostřednictvím https://www.tax4accounting.com.

1.3 Technické informace

Při návštěvě tohoto webu můžeme shromažďovat technické informace, jako například adresu IP (internetový protokol), podrobnosti o stránkách, které navštívíte na https://www.tax4accounting.com, jiné stránky, které navštívíte na webu a který prohlížeč jste použili k zobrazení https://www.tax4accounting.com

Tato webová stránka shromažďuje standardní internetové protokolové a technické údaje, které měří a zlepšují efektivitu této webové stránky, pomáhají diagnostikovat problémy s naším serverem, spravují tuto webovou stránku, zjišťují, odkud přichází návštěvnost webových stránek a identifikují naše uživatele. Shromažďujeme také další informace prostřednictvím https://www.tax4accounting.com, například aktivity a předvolby pro využití webových stránek, známé také jako demografické nebo profilové údaje. V této souvislosti používáme ke shromažďování těchto informací "cookies". Další informace naleznete v našich zásadách cookies.

 

1.4 Kdy shromažďujeme osobní údaje prostřednictvím adresy https://www.tax4accounting.com?

 

Osobní údaje od Vás shromažďujeme v následujících případech:

 • Zúčastníte-li se námi pořádaného průzkumu nebo ankety;

 • Požádáte-li, abychom Vás kontaktovali;

 • Zašlete-li nám poptávku na námi poskytované služby;

 • Zašlete-li nám Váš životopis a další údaje o Vás;

 • Prohlížíte-li si obsah našich webových stránek.

 

Shromažďujeme minimální množství informací, které nám umožní se Vaší žádostí zabývat. Uvedeme, kde je poskytování informací dobrovolné nebo povinné. Obvykle budeme požadovat další informace pouze v případě, pokud nám umožní poskytnout vhodnější odpověď na Vaši žádost.

 

1.5 Na základě čeho nakládáme s Vašimi osobními údaji

Musíme mít právní základ pro zpracování Vašich osobních údajů. Ve většině případů bude právní základ jedním z následujících:

 • Uzavření smlouvy a splnění našich smluvních závazků vůči Vám;

 • Plnění zákonných povinností, kterým podléháme;

 • Souhlas se zpracováním osobních údajů v případě zasílání např. newsletteru, jiných obchodních sdělení;

 • Prosazení našich oprávněných zájmů, například aby naše záznamy byly aktuální a přesné.

 

1.6 Jak Vaše osobní údaje používáme?

 

Používáme pouze osobní údaje, které nám poskytnete, abychom se mohli zabývat Vaší žádostí, a spravovat https://www.tax4accounting.com a služby, které Vám prostřednictvím https://www.tax4accounting.com nabízíme.         

 

Při podání žádosti o materiály z Vaší strany nebo vznesení požadavku, aby Vás někdo z naší společnosti kontaktoval, budeme mít možnost získat další informace, které mohou být předmětem Vašeho zájmu o naše služby.

Cookies

2.1 Úvod

Informace o uživateli této webové stránky shromažďujeme automaticky. Tyto informace jsou zpracovávány důvěrně a Tax 4 Accounting s.r.o. je používají pouze v souladu s podmínkami uvedenými v tomto oznámení o ochraně osobních údajů.

 

Můžeme používat "cookies" k uchování a někdy také ke sledování informací o Vás.

2.2 Soubory cookie

 

Cookies jsou malé textové soubory, které jsou staženy do Vašeho počítače nebo mobilního zařízení při návštěvě webových stránek nebo aplikací. Váš webový prohlížeč (například Internet Explorer, Mozilla Firefox nebo Google Chrome) pošle tyto cookies zpět na webovou stránku nebo aplikaci při každé následující návštěvě, aby Vás bylo možné rozpoznat a pamatovat si např. osobní údaje nebo uživatelské preference. Soubory cookie nepoškodí Váš systém. Můžete obnovit svůj prohlížeč tak, aby bylo možné odmítnout jakýkoli soubor cookie nebo abyste na odeslání souboru cookie byli upozorněni.

 

Soubory cookie používáme pro správu systému a analýzu návštěvnosti našich webových stránek za účelem zlepšení uživatelské zkušenosti a zlepšování služeb. To nám poskytuje informace o počtu návštěvníků různých částí našeho webu.

 

Tax4Accounting s.r.o. tyto údaje nesdílí s třetími stranami. Naše soubory cookie neukládají údaje, jako je Vaše jméno nebo adresa, ale spíše nám umožňují vidět Vaše chování na webu, což přispěje ke zlepšení Vaší uživatelské zkušenosti. Pokud však chcete omezit, zablokovat nebo odstranit soubory cookie z adresy https://www.tax4accounting.com nebo jiné webové stránky, můžete k tomu použít Váš prohlížeč. Každý prohlížeč je jiný, a proto se podívejte do nabídky "Nápověda" konkrétního prohlížeče (nebo příručky mobilního telefonu), kde se dozvíte, jak změnit předvolby souborů cookie.

2.3 Jak ovládat soubory cookie

Existují různé způsoby, jak můžete ovládat a spravovat soubory cookie, které jsou podrobněji popsány níže. Nezapomeňte však, že všechna nastavení, která změníte, neovlivní pouze soubory cookie https://www.tax4accounting.com. Tyto změny se budou vztahovat na všechny webové stránky, které navštívíte (pokud se nerozhodnete blokovat soubory cookie pouze z konkrétních webových stránek).

 

2.4 Správa souborů cookie v prohlížeči

Většina moderních prohlížečů Vám umožní:

 • Zjistit, jaké cookies máte a individuálně je odstranit

 • Blokovat cookies třetích stran

 • Blokovat cookies konkrétních webových stránek

 • Blokovat odesílání všech souborů cookie

 • Odstranit všechny soubory cookie po uzavření prohlížeče

 

Měli byste si být vědomi, že pokud odstraníte soubory cookie, jakékoliv předvolby budou ztraceny. To zahrnuje také weby, kde jste se od souborů cookie odhlásili, protože to vyžaduje nastavení odhlášení cookies. Pokud soubory cookie zablokujete, mnoho webových stránek nebude fungovat správně a některé funkce na těchto webových stránkách nebudou fungovat vůbec.

 

2.5 Správa cookies pro analýzu

Je možné rovněž zrušit zaznamenávání aktivit v režimu anonymizovaného procházení v rámci webových stránek, které je prováděno soubory cookie pro analýzu.

 

Https://www.tax4accounting.com používá službu Google Analytics a je na Vás, zdali se rozhodnete pro odhlášení svých souborů cookie na stránce pro odhlášení služby Google Analytics. Vezměte prosím na vědomí, že budete přesměrováni na webový server společnosti Google Analytics, aby zde mohl být vygenerován cookie "ne díky", který zastaví další soubory cookie nastavené těmito třetími stranami.

 

2.6 Další informace o cookies a o tom, jak je spravovat

Pokud se chcete dozvědět více o souborech cookie a jak je spravovat, navštivte stránku aboutcookies.org (Vezměte prosím na vědomí, že nemůžeme být zodpovědní za obsah externích webových stránek.).

 

3. Zasílání obchodních sdělení

Tax 4 Accounting může zpracovávat Vaše osobní údaje (jméno, příjmení, telefonní číslo, emailová adresa, korespondenční adresa) za účelem zasílání obchodních sdělení (newsletter, informace a nabídky). Obchodní sdělení zasíláme v souladu se zákonem č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, pouze s Vaším předchozím souhlasem. Tento souhlas můžete kdykoliv odvolat.

Pokud jste naším klientem, můžeme Vám obchodní sdělení zasílat bez předchozího souhlasu. V takovém případě máte kdykoliv možnost další zasílání obchodních sdělení kdykoliv odmítnout.

 

4. Osobní údaje shromažďované společností mimo webové stránky

Můžeme se s Vámi dostat do kontaktu také mimo webové stránky a zpracovávat Vaše osobní údaje. Můžete být zájemce o službu, zákazník, náš dodavatel, nebo uchazeč o zaměstnání. V uvedených případech Vaše osobní údaje zpracováváme, abychom:

 • Mohli s Vámi uzavřít smlouvu a plnit naše závazky ujednané ve smlouvě s Vámi;

 • Zajistili, že naše záznamy jsou přesné a aktuální;

 • Zajistili ochranu majetku našich společností.

 

K tomu musíme mít právní základ pro zpracování Vašich osobních údajů. Ve většině případů bude právní základ jedním z následujících:

 • Uzavření smlouvy a splnění našich smluvních závazků vůči Vám;

 • Plnění zákonných povinností, kterým podléháme;

 • Souhlas se zpracováním osobních údajů;

 • Prosazení našich oprávněných zájmů, například aby naše záznamy byly aktuální a přesné.

 

5. Práva související se zpracováním osobních údajů

5.1 Vaše práva

 

Máte právo požadovat:

 • Přístup k osobním údajům (informace o tom, jaké osobní údaje o Vás zpracováváme nebo kopie těchto údajů);

 • Aktualizovat nebo opravovat své osobní údaje;

 • Předání Vašich osobních údajů jinému správci ve strojově čitelném formátu;

 • Odhlásit odběr dalších informací od našich společností;

 • Požadovat, aby Vaše osobní údaje byly z našich systémů odstraněny;

 • Požadovat omezení zpracování Vašich osobních údajů;

 • Případně vznést námitku vůči zpracování.

 

a to zasláním e-mailu na gdpr@tax4accounting.com. Všechny tyto požadavky budeme řešit v souladu s platnými právními předpisy.

 

Pokud byste se v budoucnu rozhodli od nás nepřijímat propagační nebo marketingové e-maily, můžete nám to sdělit zasláním e-mailu na gdpr@tax4accounting.com s uvedením e-mailové adresy, kterou si přejete odstranit z našeho mailing listu. Nicméně, Vaše volba nepřijímat propagační a marketingové e-maily nám nebrání v komunikaci – e-mailem nebo jinak – ve věcech Vašeho stávajícího vztahu s námi.

 

Tax 4 Accounting s.r.o. bude v souladu s právními předpisy příslušná práva realizovat také s ohledem na dostupnou technologii a náklady na provedení přiměřených kroků, včetně technických opatření.

 

5.2 Právo odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů

Pokud jste dali souhlas s určitým typem zpracování, včetně zpracování pro účely zasílání obchodních sdělení, můžete jej kdykoliv odvolat. Pokud souhlas odvoláte, není tím dotčena zákonnost zpracování osobních údajů před tímto odvoláním.

 

6. Jak dlouho uchováváme Vaše osobní údaje?

Vaše údaje uchováváme pouze po dobu potřebnou pro splnění Vašeho požadavku nebo jiných legitimních účelů zpracování a odstraníme je v souladu s našimi zásadami uchovávání údajů.

 

7. Sdílení osobních údajů

Vaše osobní údaje neposkytujeme třetím stranám (kromě poskytovatelů služeb zpracovávajících osobní údaje pro nás a našim jménem), pokud pro to nemáme právní základ.

 

Můžeme uzavřít smlouvu s jinými společnostmi nebo jednotlivci, abychom se zabývali Vaší žádostí nebo jinak provozovali tuto webovou stránku nebo naše obchodní aktivity. Takovým společnostem můžeme poskytnout přístup k Vašim osobním údajům v našem zastoupení v souvislosti s těmito účely. Tyto společnosti pro nás např. zpracovávají účetnictví, mzdy, zajišťují webhosting nebo marketingové a PR služby.

 

Neposkytujeme informace třetím stranám pro jejich vlastní marketingové účely a nezasíláme e-maily jménem třetí strany.

Situace, v nichž můžeme Vaše osobní údaje poskytnout třetí straně, jsou:

 • pokud to platné právní předpisy umožňují, za účelem ochrany a hájení našich práv, majetku a oprávněných zájmů;

 • pokud to stanoví platné právní předpisy (jde například o orgány veřejné moci, včetně úřadů veřejné správy);

 • abychom mohli plnit povinnosti ujednané ve smlouvě s Vámi;

 • Váš souhlas s předáním Vašich osobních údajů třetí straně.

 

8. Přenos údajů mimo Českou republiku

Vaše osobní údaje nemohou být převedeny, uloženy a zpracovány v jiné zemi, než v České republice.

 

9. Zabezpečení údajů

Zavedli jsme obecně uznávané technologické a provozně-bezpečnostní standardy, abychom ochránili osobní údaje před ztrátou, zneužitím, úpravami nebo zničením. Od všech zaměstnanců a představitelů naší organizace požadujeme, aby osobní údaje chovali v tajnosti. K těmto údajům mají přístup pouze autorizovaní pracovníci.

 

Vaše osobní údaje uchováme v souladu s našimi zásadami uchovávání údajů.

10. Kontaktujte nás

 

Máte-li dotazy nebo obavy týkající se způsobu, jakým byly Vaše osobní údaje použity, kontaktujte nás prosím na emailové adrese gdpr@tax4accounting.com.

Jsme odhodláni spolupracovat s Vámi tak, abychom dosáhli spravedlivého řešení jakékoliv případné stížnosti nebo obav ohledně ochrany osobních údajů. Pokud se ovšem domníváte, že jsme Vám s Vaší stížností nebo obavami nebyli schopni pomoci, máte právo podat stížnost k Úřadu na ochranu osobních údajů, sídlo: Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, IČO: 70837627, tel.: +420 234 665 111, web: https://www.uoou.cz.

11. Aktualizace tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů

Toto oznámení o ochraně osobních údajů může být postupně upravováno nebo aktualizováno. Budete mít možnost zjistit, kdy jsme toto oznámení naposledy aktualizovali, protože bude vždy obsahovat datum revize. Změny a dodatky k tomuto oznámení o ochraně osobních údajů jsou platné ode dne jejich zveřejnění. Přečtěte si prosím čas od času toto oznámení o ochraně osobních údajů, abyste zjistili, zda byly provedeny nějaké změny ve způsobu, jakým Vaše osobní údaje používáme.

 

Naposledy změněno 1. 11. 2018

bottom of page