Cestovní náhrady roku 2019

Sazby stravného pro tuzemské pracovní cesty – 2019


Sazby stravného pro tuzemské pracovní cesty jsou upraveny v ustanoveních § 163 a § 176 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce. Dvojí úprava je dána tím, že § 163 platí pro zaměstnance v podnikatelské sféře a § 176 pro zaměstnance ve státní správě. Zatímco zákoník práce pro zaměstnance v podnikatelské sféře určuje minimální hodnotu stravného za každý kalendářní den trvání pracovní cesty, u zaměstnanců ve státní sféře je sazba stravného dána rozmezím od minimální do maximální možné hodnoty stravného za každý kalendářní den trvání pracovní cesty.


Zaměstnavatel v podnikatelské sféře může vyplatit na stravném více, než je minimální hodnota určená zákoníkem práce dle § 163. Musí v tomto případě brát na vědomí, že stravné vyplacené nad limit maximálního stravného pro zaměstnance ve státní sféře dle § 176, bude součástí zdanitelné mzdy zaměstnance, a to včetně odvodů sociálního a zdravotního pojištění. Pro zaměstnavatele daňově účinný náklad.

Stravné a podnikatelská sféra – 2019


Délka pracovní cesty Sazba minimálního stravného Krácení stravného*

5 až 12 hodin 82 Kč 70 % stravného

Déle než 12 až 18 hodin 124 Kč 35 % stravného

Déle než 18 hodin 195 Kč 25 % stravného


Stravné a státní sféra - 2019


Délka pracovní cesty Sazba minimálního stravného Krácení stravného*

5 až 12 hodin 82 Kč až 97 Kč 70 % stravného

Déle než 12 až 18 hodin 124 Kč až 150 Kč 35 % stravného

Déle než 18 hodin 195 Kč až 233 Kč 25 % stravného

*krácení stravného je aplikováno v případě, kdy zaměstnavatel zajistí zaměstnanci při pracovní cestě bezplatné jídlo (snídaně/oběd/večeře), pak zaměstnanci přísluší snížené stravné za každé bezplatně poskytnuté jídlo o hodnotu:


Sazby stravného pro zahraniční pracovní cesty – 2019

Sazby stravného pro zahraniční pracovní cesty jsou uvedeny ve Vyhlášce č. 254/2018 Sb., o stanovení výše základních sazeb zahraničního stravného pro rok 2019. Nárok na zahraniční stravné vzniká, pokud doba strávená mimo území České republiky je alespoň 1 hodinu, nebo déle než 5 hodin, pokud zaměstnanci vznikne za cestu na území České republiky právo na tuzemské stravné podle § 163 nebo § 176 zákoníku práce.


Délka pracovní cesty Sazba minimálního stravného Krácení stravného* 12 hodin a méně, alespoň 1 hodina 1/3 základní sazby 70 % stravného

Déle než 12 až 18 hodin 2/3 základní sazby 35 % stravného

Déle než 18 hodin základní sazba 25 % stravného

*Pokud bylo zaměstnanci během zahraniční pracovní cesty poskytnuto bezplatné jídlo, přísluší zaměstnanci zahraniční stravné ve výši základní sazby snížené za každé bezplatné jídlo až o hodnotu:


Průměrná cena pohonných hmot

V případě použití soukromého vozu pro podnikatelské činnosti činí výše průměrné ceny za 1 litr pohonné hmoty podle § 158 odst. 3 věty třetí zákoníku práce:


Druh pohonné hmoty Cena v Kč za 1 lit

Benzin automobilový 95 oktanů 33,10 Kč

Benzin automobilový 98 oktanů 37,10 Kč

Motorová nafta 33,60 Kč

Sazby základních náhrad za používání silničních motorových vozidel

V případě použití soukromého silničního motorového vozidla pro podnikatelské činnosti činí základní sazba za 1 km jízdy dle § 157 odst. 4 zákoníku práce:


Druh vozidla Cena v Kč za 1 km jízdy

Jednostopá vozidla a tříkolky 1,10 Kč

Osobní silniční motorová vozidla 4,10 Kč

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Dne 3.6.2020 nabyl účinnosti zákon č. 159/2020 Sb., o kompenzačním bonusu v souvislosti s krizovými opatřeními v souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV-2. Tento zákon upravuje daňový bonus na komp