Cestovní náhrady roku 2020

Sazby stravného pro tuzemské pracovní cesty – 2020


Sazby stravného pro tuzemské pracovní cesty jsou upraveny v ustanoveních § 163 a § 176 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce. Dvojí úprava je dána tím, že § 163 platí pro zaměstnance v podnikatelské sféře a § 176 pro zaměstnance ve státní správě. Zatímco zákoník práce pro zaměstnance v podnikatelské sféře určuje minimální hodnotu stravného za každý kalendářní den trvání pracovní cesty, u zaměstnanců ve státní sféře je sazba stravného dána rozmezím od minimální do maximální možné hodnoty stravného za každý kalendářní den trvání pracovní cesty.


Zaměstnavatel v podnikatelské sféře může vyplatit na stravném více, než je minimální hodnota určená zákoníkem práce dle § 163. Musí v tomto případě brát na vědomí, že stravné vyplacené nad limit maximálního stravného pro zaměstnance ve státní sféře dle § 176, bude součástí zdanitelné mzdy zaměstnance, a to včetně odvodů sociálního a zdravotního pojištění. Pro zaměstnavatele daňově účinný náklad.

Stravné a podnikatelská sféra – 2020


Délka pracovní cesty Sazba minimálního stravného Krácení stravného*

5 až 12 hodin 87 Kč 70 % stravného

Déle než 12 až 18 hodin 131 Kč 35 % stravného

Déle než 18 hodin 206 Kč 25 % stravného


Stravné a státní sféra - 2020


Délka pracovní cesty Sazba minimálního stravného Krácení stravného*

5 až 12 hodin 87 Kč až 103 Kč 70 % stravného

Déle než 12 až 18 hodin 131 Kč až 158 Kč 35 % stravného

Déle než 18 hodin 206 Kč až 246 Kč 25 % stravného

*krácení stravného je aplikováno v případě, kdy zaměstnavatel zajistí zaměstnanci při pracovní cestě bezplatné jídlo (snídaně/oběd/večeře), pak zaměstnanci přísluší snížené stravné za každé bezplatně poskytnuté jídlo o hodnotu:


Sazby stravného pro zahraniční pracovní cesty – 2020

Sazby stravného pro zahraniční pracovní cesty jsou uvedeny ve Vyhlášce č. 310/2018 Sb., o stanovení výše základních sazeb zahraničního stravného pro rok 2020. Nárok na zahraniční stravné vzniká, pokud doba strávená mimo území České republiky je alespoň 1 hodinu, nebo déle než 5 hodin, pokud zaměstnanci vznikne za cestu na území České republiky právo na tuzemské stravné podle § 163 nebo § 176 zákoníku práce.


Délka pracovní cesty Sazba minimálního stravného Krácení stravného* 12 hodin a méně, alespoň 1 hodina 1/3 základní sazby 70 % stravného

Déle než 12 až 18 hodin 2/3 základní sazby 35 % stravného

Déle než 18 hodin základní sazba 25 % stravného

*Pokud bylo zaměstnanci během zahraniční pracovní cesty poskytnuto bezplatné jídlo, přísluší zaměstnanci zahraniční stravné ve výši základní sazby snížené za každé bezplatné jídlo až o hodnotu:


Průměrná cena pohonných hmot pro rok 2020

V případě použití soukromého vozu pro podnikatelské činnosti činí výše průměrné ceny za 1 litr pohonné hmoty podle § 158 odst. 3 věty třetí zákoníku práce:


Druh pohonné hmoty Cena v Kč za 1 lit

Benzin automobilový 95 oktanů 32,00 Kč

Benzin automobilový 98 oktanů 36,00 Kč

Motorová nafta 31,80 Kč

Kilowatthodina elektřiny 4,80 Kč


Sazby základních náhrad za používání silničních motorových vozidel pro rok 2020

V případě použití soukromého silničního motorového vozidla pro podnikatelské činnosti činí základní sazba za 1 km jízdy dle § 157 odst. 4 zákoníku práce:


Druh vozidla Cena v Kč za 1 km jízdy

Jednostopá vozidla a tříkolky 1,10 Kč

Osobní silniční motorová vozidla 4,20 Kč

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Dne 3.6.2020 nabyl účinnosti zákon č. 159/2020 Sb., o kompenzačním bonusu v souvislosti s krizovými opatřeními v souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV-2. Tento zákon upravuje daňový bonus na komp