COVID-19 a úlevy pro OSVČ

Aktualizováno: 10. 6. 2020

Ošetřovné OSVČ

Zavádí se finanční příspěvek pro OSVČ ve výši 424 Kč za každý den v karanténě/ošetřování člena rodiny. Jedná se o analogii k příspěvku na ošetřovné u zaměstnanců. Žádost o příspěvek se bude podávat prostřednictvím živnostenského úřadu a bude vyplácen Ministerstvem průmyslu a obchodu.


Zálohy na sociální a zdravotní pojištění

Odpouští se povinnost hradit zálohy na veřejné zdravotní pojištění a zálohy na sociální pojištění po dobu 6 měsíců počínaje měsícem březen, tedy za období březen až srpen 2020. Toto platí pro všechny OSVČ (s minimální i vyšší zálohou). Za toto období se tedy zálohy hradit nemusí a pokud již například v březnu OSVČ zálohu uhradil, započítá se na měsíc září 2020. Z nezaplacených záloh nebude počítáno penále.


Neznamená to však, že by OSVČ s vyšším, než minimálním pojistným nemuseli za 6 měsíců platit zdravotní a sociální pojištění vůbec. Po skončení roku se v přehledech OSVČ na zdravotní a sociální pojištění vypočítá finální povinnost na zdravotní pojištění a sociální pojištění. Jako formu podpory bude možné v přehledu odečíst 6tinásobek minimálního pojistného na sociální pojištění (2.544,- Kč*6= 15.264,- Kč) a 6tinásobek minimálního pojistného na zdravotní pojištění (2.352,- Kč*6 = 14.112,-Kč). Kdo tedy na základě přehledu bude platit pouze minimální výši pojistného, nebude za 6 měsíců muset již nic doplácet. Kdo bude mít pojistné vyšší, než minimální doplatí pouze rozdíl mezi vypočítaným pojistným a minimálním pojistným za těchto předmětných 6 měsíců.


Celkově tedy každý OSVČ s hlavní činností obdrží formu podpory odpuštění pojistného na sociální a zdravotní pojištění celkem ve výši 29.376,-Kč.


Obecné úlevy

Dále platí pro OSVČ možnost neplatit zálohu na daň z příjmů fyzických osob splatnou ke dni 15.6.2020. Přiznání k dani z příjmů za zdaňovací období 2019 je možné podat až do 18.8.2020 bez sankcí a splatnou daň je možné uhradit taktéž až do 18.8.2020 bez sankcí.

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Dne 3.6.2020 nabyl účinnosti zákon č. 159/2020 Sb., o kompenzačním bonusu v souvislosti s krizovými opatřeními v souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV-2. Tento zákon upravuje daňový bonus na komp