COVID-19 Daňový stabilizační balíček

Aktualizace: čvn 15

Níže nastiňujeme body daňových úlev, které byly přijaty v souvislosti s pandemií COVID-19 v rámci podpory podnikatelského prostředí. Pro více informací nás prosím kontaktujte.


Podání přiznání DPFO, DPPO za zdaňovací období 2019

Přiznání k dani z příjmů fyzických i právnických osob za zdaňovací období roku 2019 je možné podat bez sankcí až do 18.8.2020. Taktéž je možné daňovou povinnost, která z tohoto přiznání vyplývá zaplatit až do 18.8.2020 bez toho aniž by byl vyměřen úrok z prodlení.


Odpuštění povinnosti platit zálohu k 15.6.2020

Promíjí se povinnost platit zálohu na daň z příjmů fyzických i právnických osob splatnou ke dni 15.6.2020. Při neuhrazení zálohy tedy nebude počítán úrok z prodlení.


Daň z nabytí nemovitých věcí

Prominutí sankcí spojených s podáním přiznání k dani z nabytí a placením daně z nabytí nemovitých věcí až do 31.12.2019 - faktické odložení podání přiznání k dani z nabytí nemovitých věcí až do konce roku 2019 v souvislosti s chystaným zrušením daně z nabytí nemovitých věcí. Tedy ti poplatníci, kteří podávali návrh na vklad do katastru ode měsíce prosince 2019 a později by již fakticky neměli daň z nabytí nemovitých věcí platit.


Odložení 3. a 4. vlny EET

Spuštění 3. a 4. vlny EET bylo odloženo až do konce roku 2019.


Loss carryback

Zavedl se institut zpětného uplatnění daňové ztráty u daně z příjmů fyzických a právnických osob za rok 2020. Ztrátu, která by vznikla v přiznání za zdaňovací období 2020 bude možné zpětně uplatnit v daňovém přiznání za rok 2019 a 2018. Vznikne tedy vratitelný přeplatek, který bude poplatníkům vrácen.


V případě dotazů k opatřením uvedeným výše nás neváhejte kontaktovat.

© 2019 by Tax 4 Accounting s.r.o.