COVID-19 Daňový stabilizační balíček

Níže nastiňujeme body daňových úlev, které byly přijaty v souvislosti s pandemií COVID-19 v rámci podpory podnikatelského prostředí. Pro více informací nás prosím kontaktujte.


Podání přiznání DPFO, DPPO za zdaňovací období 2019

Přiznání k dani z příjmů fyzických i právnických osob za zdaňovací období roku 2019 je možné podat bez sankcí až do 1.7.2020. Taktéž je možné daňovou povinnost, která z tohoto přiznání vyplývá zaplatit až do 1.7.2020 bez toho aniž by byl vyměřen úrok z prodlení.


Odpuštění povinnosti platit zálohu k 15.6.2020

Promíjí se povinnost platit zálohu na daň z příjmů fyzických i právnických osob splatnou ke dni 15.6.2020. Při neuhrazení zálohy tedy nebude počítán úrok z prodlení.


Daň z nabytí nemovitých věcí

Přiznání k dani z nabytí nemovitých věcí, pro které uplyne lhůta pro podání v období od 31.3.2020 do 31.7.2020 je možné podat bez sankcí až do 31.8.2020. Taktéž samotnou daň z nabytí nemovitých věcí, jejíž splatnost nastane ve lhůtě pro podání daňového přiznání v období od 31.3.2020 do 31.7.2020 je možné uhradit bez sankcí až do 31.8.2020.


Odložení 3. a 4. vlny EET

Spuštění 3. a 4. vlny EET bylo odloženo po dobu trvání nouzového stavu a o následující další 3 měsíce.


Loss carryback

Zavedl se institut zpětného uplatnění daňové ztráty u daně z příjmů fyzických a právnických osob za rok 2020. Ztrátu, která by vznikla v přiznání za zdaňovací období 2020 bude možné zpětně uplatnit v daňovém přiznání za rok 2019 a 2018. Vznikne tedy vratitelný přeplatek, který bude poplatníkům vrácen.


V případě dotazů k opatřením uvedeným výše nás neváhejte kontaktovat.

© 2019 by Tax 4 Accounting s.r.o.