Informace o daňových dopadech pronajímání nemovitosti přes Airbnb

Aktualizováno: 4. 2. 2020

Informace o daňových dopadech pronajímání nemovitosti přes Airbnb


Zdaňování příjmů z pronájmu nemovitosti přes platformu Airbnb je nyní aktuální téma. Finanční správa získala data o pronajímatelích přes Airbnb a dá se tedy očekávat, že se zaměří na kontrolu zdaňování těchto příjmů.


Pro shrnutí Vás chceme informovat, že:

Pronájem nemovitosti přes Airbnb je ubytovací službou z pohledu DPH, pokud zatím nejste plátci DPH, vstupuje toto plnění do výpočtu obratu pro povinnou registraci k DPH. Pozor je třeba z pohledu DPH dát také na poskytnutí služby platformou Airbnb, již první poskytnutí služby platformou Airbnb zakládá povinnost zaregistrovat se k DPH jako identifikovaná osoba a uhradit DPH z této přijaté služby v České republice.


Poskytování opakovaného ubytování prostřednictvím Airbnb není možné zdaňovat v daňovém přiznání jako pronájem dle § 9 zákona o dani z příjmu ale z důvodu naplnění znaků podnikání jako příjem ze samostatné výdělečné činnosti - §7 zákona o dani z příjmů. Zároveň příjem podléhá sociálnímu a zdravotnímu pojištění.


Další povinnosti mohou vznikat s ohledem na úhradu místních poplatků obcím a na elektronickou evidenci tržeb.


Pokud potřebujete poradit v souvislosti s pronájmem nemovitosti přes Airbnb, rádi Vám pomůžeme, napište nám.

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Dne 3.6.2020 nabyl účinnosti zákon č. 159/2020 Sb., o kompenzačním bonusu v souvislosti s krizovými opatřeními v souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV-2. Tento zákon upravuje daňový bonus na komp