Informace o daňových dopadech pronajímání nemovitosti přes Airbnb

Aktualizace: úno 4

Informace o daňových dopadech pronajímání nemovitosti přes Airbnb


Zdaňování příjmů z pronájmu nemovitosti přes platformu Airbnb je nyní aktuální téma. Finanční správa získala data o pronajímatelích přes Airbnb a dá se tedy očekávat, že se zaměří na kontrolu zdaňování těchto příjmů.


Pro shrnutí Vás chceme informovat, že:

Pronájem nemovitosti přes Airbnb je ubytovací službou z pohledu DPH, pokud zatím nejste plátci DPH, vstupuje toto plnění do výpočtu obratu pro povinnou registraci k DPH. Pozor je třeba z pohledu DPH dát také na poskytnutí služby platformou Airbnb, již první poskytnutí služby platformou Airbnb zakládá povinnost zaregistrovat se k DPH jako identifikovaná osoba a uhradit DPH z této přijaté služby v České republice.


Poskytování opakovaného ubytování prostřednictvím Airbnb není možné zdaňovat v daňovém přiznání jako pronájem dle § 9 zákona o dani z příjmu ale z důvodu naplnění znaků podnikání jako příjem ze samostatné výdělečné činnosti - §7 zákona o dani z příjmů. Zároveň příjem podléhá sociálnímu a zdravotnímu pojištění.


Další povinnosti mohou vznikat s ohledem na úhradu místních poplatků obcím a na elektronickou evidenci tržeb.


Pokud potřebujete poradit v souvislosti s pronájmem nemovitosti přes Airbnb, rádi Vám pomůžeme, napište nám.

© 2019 by Tax 4 Accounting s.r.o.