Kompenzační bonus pro OSVČ (Program pětadvacítka)

Aktualizace: 10. čvn 2020


Na základě programu „pětadvacítka“ mají OSVČ, kterým výkon jejich činnosti zcela nebo významně znemožnilo šíření koronaviru či související opatření vlády nárok na výplatu kompenzačního bonusu až do výše 44.500,- Kč.


O výplatu se žádá na základě žádosti zaslané na finanční úřad, v které OSVČ čestně prohlásí, že jeho činnost byla kvůli šíření koronaviru poznamenána. Žádost je možné podat za 2 rozhodné období, za které se bude bonus vyplácet. První období je od 12.3. do 30.4. 2020 a druhé od 1.5.2020 do 8.6.2020. Pokud bude OSVČ omezena v činnosti po obě celé období bude jí náležet plná výše podpory 44.500,- Kč. Pokud by byla omezena jen po část období, pak bude mít nárok na 500 Kč bonusu za každý den, kdy omezení trvalo.


Znemožněním nebo omezením činnosti v důsledku čerpání koronaviru se rozumí situace, kdy OSVČ z některého důvodu jako je například omezení či uzavření provozovny, karanténa OSVČ, omezení poptávky, omezení dodávek či služeb pro výkon činnosti, nemohla vykonávat svou samostatně výdělečnou činnost v obvyklé míře.


Na výplatu kompenzačního bonusu má nárok OSVČ, která vykonává hlavní činnost, vykonává vedlejší činnost a není současně zaměstnána, zároveň musí být OSVČ aktivní k 12.3.2020 (případně měla přerušenu činnost po 31.8.2019 v důsledku svého sezónního podnikání).


Žádost je možné podávat od půlky dubna a nejpozději do konce června 2020. Pro více informací nebo pokud chcete s žádostí pomoci nás kontaktujte.

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Kompenzační bonus - podpora pro společníky s.r.o.

Dne 3.6.2020 nabyl účinnosti zákon č. 159/2020 Sb., o kompenzačním bonusu v souvislosti s krizovými opatřeními v souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV-2. Tento zákon upravuje daňový bonus na komp