Kompenzační bonus pro OSVČ (Program pětadvacítka)

Aktualizováno: 10. 6. 2020


Na základě programu „pětadvacítka“ mají OSVČ, kterým výkon jejich činnosti zcela nebo významně znemožnilo šíření koronaviru či související opatření vlády nárok na výplatu kompenzačního bonusu až do výše 44.500,- Kč.


O výplatu se žádá na základě žádosti zaslané na finanční úřad, v které OSVČ čestně prohlásí, že jeho činnost byla kvůli šíření koronaviru poznamenána. Žádost je možné podat za 2 rozhodné období, za které se bude bonus vyplácet. První období je od 12.3. do 30.4. 2020 a druhé od 1.5.2020 do 8.6.2020. Pokud bude OSVČ omezena v činnosti po obě celé období bude jí náležet plná výše podpory 44.500,- Kč. Pokud by byla omezena jen po část období, pak bude mít nárok na 500 Kč bonusu za každý den, kdy omezení trvalo.


Znemožněním nebo omezením činnosti v důsledku čerpání koronaviru se rozumí situace, kdy OSVČ z některého důvodu jako je například omezení či uzavření provozovny, karanténa OSVČ, omezení poptávky, omezení dodávek či služeb pro výkon činnosti, nemohla vykonávat svou samostatně výdělečnou činnost v obvyklé míře.


Na výplatu kompenzačního bonusu má nárok OSVČ, která vykonává hlavní činnost, vykonává vedlejší činnost a není současně zaměstnána, zároveň musí být OSVČ aktivní k 12.3.2020 (případně měla přerušenu činnost po 31.8.2019 v důsledku svého sezónního podnikání).


Žádost je možné podávat od půlky dubna a nejpozději do konce června 2020. Pro více informací nebo pokud chcete s žádostí pomoci nás kontaktujte.

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Dne 3.6.2020 nabyl účinnosti zákon č. 159/2020 Sb., o kompenzačním bonusu v souvislosti s krizovými opatřeními v souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV-2. Tento zákon upravuje daňový bonus na komp