COVID- 19 a ošetřovné

Dne 24.3.2020 schválila Poslanecká sněmovna změnu zákona, který zajistí, aby ošetřovné bylo možné čerpat po celou dobu uzavření škol a jiných dětských zařízení a byl na něj nárok i zpětně. Proplacena bude tedy celá doba, po kterou byli rodiče s dětmi doma. Změna zákona neřeší výši ošetřovného, ta zůstává stejná, tj. ve výši 60% redukovaného denní vyměřovacího základu.

Co zákon změní?


- Ošetřovné po skončení zákonem stanoveného nároku (9 dnů, u samoživitelů/samoživitelek 16 dnů) bude i nadále propláceno Českou správou sociálního zabezpečení

- Ošetřovné se bude vztahovat na péči o děti mladší 13 let (dříve bylo na péči o děti mladší 10 let)

- Ošetřovné se bude nově poskytovat a vyplácet po celou dobu existence mimořádných opatření v souvislosti s epidemií, kdy budou uzavřené školy a další dětská zařízení, tedy bude náležet i po vyčerpání řádné podpůrčí doby.

- Ošetřovné se bude vyplácet i v případě, že o uzavření zařízení z důvodu epidemie rozhodne sám zřizovatel

- Ošetřovné u OSVČ řeší program Ministerstva průmyslu a obchodu

Je důležité říci, že schválené změny budou platit pouze po dobu trvání mimořádných opatření v souvislosti s epidemií COVID – 19. Ve chvíli, kdy tato mimořádná situace pomine, budou opět platit původní pravidla.

Jak si zažádat o Ošetřovné?


Nárok na ošetřovné se uplatňuje na tiskopise Žádost o ošetřovné při péči o dítě do 10 let z důvodu uzavření zařízení. Tiskopis je běžné k dispozici na stránkách České správy sociálního zabezpečení.


Rodič nemusí kvůli žádosti o ošetřovné chodit do zařízení osobně. Škola jim předvyplněný formulář může poslat elektronicky např. emailem.


Aby měl rodič nárok na dávku, je nutné, aby si formulář vytiskl, doplnil zbývající potřebné údaje a podepsal. Takto vyplněný formulář pak předal zaměstnavateli, např. emailem. Vyplněný formulář slouží nejen jako dílčí podklad pro výplatu dávky, ale také jako omluvenka zaměstnavateli.


Zaměstnavatel takovou žádost spolu s dalšími podklady předá okresní správě sociálního zabezpečení, a to buď datovou schránku nebo emailem s elektronickým podpisem.


Pokud budete v této záležitosti potřebovat pomoc, neváhejte nás kontaktovat.

© 2019 by Tax 4 Accounting s.r.o.