COVID- 19 a ošetřovné

Aktualizováno: 10. 6. 2020

Dne 24.3.2020 bude Poslanecká sněmovna schvalovat změnu zákona, který zajistí, aby ošetřovné bylo možné čerpat po celou dobu uzavření škol a jiných dětských zařízení, a byl na něj nárok i zpětně. Po jeho schválení bude proplacena celá doba, po kterou byli rodiče s dětmi doma. Změna zákona neřeší výši ošetřovného, ta zůstává stejná, tj. ve výši 60 % redukovaného denního vyměřovacího základu.

Nově od 1. dubna 2020 byla stanovena výše ošetřovného ve výši 80 % redukovaného denního vyměřovacího základu. Tato výše platí do konce platnosti opatření uzavření škol.

Co zákon změní?


- Ošetřovné po skončení zákonem stanoveného nároku (9 dnů, u samoživitelů/samoživitelek 16 dnů) bude i nadále propláceno Českou správou sociálního zabezpečení

- Ošetřovné se bude vztahovat na péči o děti mladší 13 let (dříve bylo na péči o děti mladší 10 let)

- Ošetřovné se bude nově poskytovat a vyplácet po celou dobu existence mimořádných opatření v souvislosti s epidemií, kdy budou uzavřené školy a další dětská zařízení, tedy bude náležet i po vyčerpání řádné podpůrčí doby.

- Ošetřovné se bude vyplácet i v případě, že o uzavření zařízení z důvodu epidemie rozhodne sám zřizovatel

- Ošetřovné u OSVČ řeší program Ministerstva průmyslu a obchodu

Je důležité říci, že schválené změny budou platit pouze po dobu trvání mimořádných opatření v souvislosti s epidemií COVID – 19. Ve chvíli, kdy tato mimořádná situace pomine, budou opět platit původní pravidla.


Ošetřovné pro osoby pracující na DPP a DPČ


Nárok na Ošetřovné mají i osoby zaměstnané na dohodu o pracovní činnosti a dohodu o provedení práce, kteří pečují o dítě mladší 13 let z důvodu uzavření školního/dětského zařízení. Dohoda o provedení práce či činnosti byla uzavřena před 11. březnem 2020 a z dohody o provedení práce či činnosti bylo odvedeno pojistné v měsíci, ve kterém vznikla potřeba péče o dítě nebo za měsíc únor 2020.


I přesto, že nárok na Ošetřovné u osob pracujících na DPP a DPČ byl schválen dodatečně, novela zákona podepsána prezidentem 30.4.2020, je možné o ošetřovné žádat zpětně, a to od doby trvání mimořádných opatření až do konce platnosti opatření uzavření škol.


Výše ošetřovného je do 31. března 2020 ve výši 60 % denního vyměřovacího základu. Od 31.dubna 2020 ve výši 80 % denního vyměřovacího základu.


Jak si zažádat o Ošetřovné?


Nárok na ošetřovné se uplatňuje na tiskopise Žádost o ošetřovné při péči o dítě z důvodu uzavření školského či dětského zařízení. Tiskopis je běžné k dispozici na stránkách České správy sociálního zabezpečení.


Rodič nemusí kvůli žádosti o ošetřovné chodit do zařízení osobně. Škola jim předvyplněný formulář může poslat elektronicky, např. emailem.


Aby měl rodič nárok na dávku, je nutné, aby si formulář vytiskl, doplnil zbývající potřebné údaje a podepsal. Takto vyplněný formulář pak předal zaměstnavateli, např. emailem. Vyplněný formulář slouží nejen jako dílčí podklad pro výplatu dávky, ale také jako omluvenka zaměstnavateli.


Zaměstnavatel takovou žádost spolu s dalšími podklady předá okresní správě sociálního zabezpečení, a to buď datovou schránkou nebo emailem s elektronickým podpisem.


Po skončení každého kalendářního měsíce trvání ošetřovného je nutné předat zaměstnavateli tiskopis Výkaz péče o dítě z důvodu uzavření výchovného zařízení. Tento výkaz slouží k prokázání nároku na ošetřovné resp., v tomto tiskopise se vyplní dny, ve které zaměstnanec pečoval o dítě a vznikl mu nárok na ošetřovné.


Zaměstnavatel Výkaz péče o dítě z důvodu uzavření výchovného zařízení doplní o další rozhodné skutečnosti a předá jej příslušné okresní správě sociálního zabezpečení, která dávku ošetřovného vyplácí. Zaměstnavatel předává datovou schránkou nebo emailem s elektronickým podpisem.

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Dne 3.6.2020 nabyl účinnosti zákon č. 159/2020 Sb., o kompenzačním bonusu v souvislosti s krizovými opatřeními v souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV-2. Tento zákon upravuje daňový bonus na komp