Z naší palety služeb si určitě vyberete

Účetnictví

Postaráme se o vedení účetnictví pro Vaší firmu

Daně

Daňová přiznání nám nedělají problém

Mzdy

Zajistíme kvalitní vedení mzdové agendy

Likvidace

Pomůžeme Vám v souladu se zákony ukončit Vaše podnikání

Založení s.r.o.

Pomůžeme Vám v souladu se zákony ukončit Vaše podnikání

 

Účetnictví

Náš účetní tým nabízí kompletní zpracování a vedení účetnictví pro podnikatelské subjekty, jak fyzické, tak i právnické osoby.

Vedení účetnictví je prováděno v souladu s aktuální platnou legislativou. V oblasti vedení účetnictví pro vás zajistíme:

 • Kompletní zpracování účetnictví

 • Zaúčtování předaných účetních dokladů

 • Vystavování faktur a příkazů k úhradě

 • Vedení a sledování pohledávek a závazků

 • Vedení evidence majetku a zásob

 • Zpracování účetní závěrky (Rozvaha, Výkaz zisku a ztrát, Příloha v účetní závěrce)

 • Účetní poradenství, včetně zastupování na úřadech a přípravy podkladů ke kontrolám

 • Dále nabízíme vedení daňové evidence fyzickým osobám

Daně

Mzdy

Daň z příjmů fyzických osob

Nabízíme kompletní zpracování daně z příjmu fyzických osob.

 • Podnikáte?

 • Pronajímáte nemovitost?

 • Prodali jste nemovitost?

 • Máte příjmy z kapitálového majetku?

 • Máte příjmy ze zahraničí?

 

Pokud si nevíte rady, zda máte povinnost podat daňové přiznání a potřebujete pomoci s jeho zpracováním, kontaktujte nás.

 

Daň z příjmů právnických osob

V oblasti daně z příjmů právnických osob nabízíme:

 • Zpracování daňového přiznání k dani z příjmů právnických osob na základě účetních podkladů.

 • Zpracování daňového přiznání k dani z příjmů právnických osob ať již v řádném termínu (k 1. 4. aktuálního roku), nebo s odkladem do 1. 7. aktuálního roku tak, aby klient byl maximálně spokojen.

 • Konzultace Vašich daňových problémů.

V rámci našich služeb při stanovení správné výše daně z příjmů právnických osob využíváme daňovou optimalizaci, všechny zákonné daňové slevy i odpočty

 

DPH

 

Nabízíme k vyřízení:

 • Registraci k DPH jako plátce, identifikovaná osoba

 • Zpracování DPH přiznání, kontrolního hlášení a souhrnného hlášení

 • Zastupování před finančním úřadem

 • Zpracování výkazů Intrastat včetně povinné registrace u celní správy

 • Vrácení DPH

 

 

Daň z nemovitých věcí

 

Koupili jste novou nemovitou věc - pozemek, rodinný dům nebo bytovou jednotku?

 

Zpracování přiznání k dani z nemovitých věcí pro Vás rádi zajistíme.

 

Silniční daň

 

Zpracujeme daňové přiznání k silniční dani včetně výpočtu záloh pro všechny Vaše vozidla.

 

Kompletní registrace OSVČ

Nabízíme zajištění kompletní registrace OSVČ na živnostenském úřadě, zdravotní pojišťovně, správě sociálního zabezpečení i finančním úřadě. 

 

Zajišťujeme zpracování a výpočet mezd včetně všech dalších souvisejících úkonů pro podnikatelské subjekty, jak fyzické, tak i právnické osoby.

V oblasti mzdové agendy pro Vás zajistíme:

 • Kompletní zpracování účetnictví

 • Přihlášky, změny, odhlášky zaměstnanců, stejně tak i zaměstnavatele (podnikatelského subjektu) a to ke všem potřebným institucím

 • Měsíční výpočet mezd, odvodů pojistného a zálohy na daň z příjmů ze závislé činnosti

 • Tisk a zasílání měsíčních výplatních pásek zaměstnanců

 • Zpracování a podávání měsíčních přehledů na zdravotní pojišťovny a české správy sociálního zabezpečení

 • Zpracování platebních příkazů

 • Vedení evidenčních listů důchodového pojištění

 • Zpracování ročního zúčtování pro zaměstnance, v případě potřeb nabízíme zpracování daňového přiznání fyzických osob pro zaměstnance

 • Zpracování a podávání ročního vyúčtování zálohové daně ze závislé činnosti a srážkové daně

 • Vedení mzdových listů

 • Kompletní zastupování při kontrolách u zdravotních pojišťoven, české správy sociálního zabezpečení či finančních úřadů, včetně přípravy podkladů ke kontrolám

 • Poradenství v oblasti mzdového účetnictví

Likvidace

Nabízíme komplexní služby likvidací společností, včetně:

 • Jmenování osoby likvidátora

 • Vedení účetnictví během likvidace

 • Komunikace s úřady (správci daně, správou sociálního pojištění, zdravotními pojišťovnami, soudy)

Založení spol. s.r.o.

Nabízíme Vám komplexní služby při založení společnosti s ručením omezeným:

 • Zastupování před notářem

 • Registrace na živnostenském úřadě

 • Zápis do obchodního rejstříku

 • Registrace na finančním úřadě